Liitu uudiskirjaga

Tapeedid

TAPEETIDE KLEEPIMISE JUHEND

Ostmine

 • Kontrollige, et kõikidel ühte ruumi vajaminevatel rullidel oleksid identsed artikli ja partii numbrid.
 • Varuge piisav kogus tapeeti
 • Tutvuge rulli etiketil olevate tapeeti iseloomustavate tingmärkidega.

Vajadusel konsulteerige müüjaga

Ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv, sile, kandev, tolmu- ja rasvavaba. Eemaldage vana tapeet täielikult ja puhastage sein vanast liimist. Praod, augud ja ebatasasused pahteldage ja siluge liivapaberiga. Värvitud pindadelt eemaldage lahtine värv, peske puhastusvahendiga ja karestage liivapaberiga. Absorbeerivad e. tugevasti imevad pinnad kruntige tapeediliimi lahusega. Eriti halbade aluspindade puhul soovitame katta need spetsiaalse kruntliimi või -värviga (matt seinavärv).

Liim

Kasutage kvaliteetseid, tootja ja maaletooja kontaktandmete ning kasutamisõpetusega varustatud liime. Pabertapeetidele sobib normaaltapeediliim, vinüültapeetidele spetsiaaltapeediliim. Samuti võib kasutada vedelaid tapeediliime, mis on kohe kasutusvalmis.

Tapetseerimine:

Enne paanideks lõikamist teostage täiendav tooni võrdlus. Paanideks lõikamisel arvestage toa kõrgusega ja tapeedi mustri kokkujooksu eelneva ja järgmise paaniga. Liim kandke liimiharja abil ühtlaselt paani tagaküljele, tõstke paani otsad keskele kokku ja jätke paanid imenduma mõneks minutiks. Hoolitsege, et paanid imenduksid ühtlaselt ja ühekaua. Tapeedi kleepimist seinale alustage ruumi valgusallikale kõige lähemalolevast punktist ehk akna servast. Iga seina esimene paan tuleb panna vertikaalselt loodi ning järgnevad paanid eelnevaga serv serva vastu. Paani alla jäävad õhumullid eemaldage ettevaatlikult, siludes paani ülevalt alla ja keskelt servade suunas spetsiaalselt selleks tööks ettenähtud silumislabidaga või tapeedisurumisrulliga. Pabertapeetidel tekkida võivad kortsud kaovad tapeedi kuivamisel.

Paani servade alt välja pressitud liim eemaldage koheselt puhta niiske lapiga. Servade puhul, mille nakkumist seinaga pole toimunud, soovitame kasutada spetsiaalset tapeediservaliimi.

Tapeedi kleepimise ja kuivamise ajal säilitage ruumis ühtlane temperatuur ja vältige tuuletõmmet. Kontroll kriitilise pilguga: Alati pärast esimese 3-4 paani kleepimist seinale teostage täiendav kontroll, veendumaks tapeedi, mustri kokkujooksu ja töö teostamise korrektsuses. Seda reeglit palume järgida ka tapeedi paanideks lõikamisel, et mitte lõigata kohe kõiki rulle paanideks. Mõnedele tapeetidele on iseloomulik vähene mustri ja tooni erinevus, mis siiski ei saa olla reklamatsiooni aluseks. Ilmse defekti avastamisel tootja hüvitab mitte rohkem kui 3 paani paigaldamise kulud.

Tapeet, mille tagakülg on varustatud liimiga:

Sellise tapeedi kleepimisel rullige paan lõdvalt kokku (muster sissepoole) ja kastke külma vette nii, et tapeet üleni märguks. Tõstke paan ettevaatlikult veest välja ja laske liigne vesi maha nõrguda. Seejärel asetage paan seinale, eemaldage liigne vesi tapeedi pinnalt puhta niiske käsnaga ja siluge välja paani alla jäänud õhumullid.

Fliistapeedid:

Liim tuleb kanda seinale, mitte paanile. Toimige järgmiselt:

1. Kanna liim seinale
2. Aseta kuiv paan kohale
3. Lõika otsad….ja ongi valmis.

 

Bambustapeedid ja naturaalsest kiust tapeedid

Ida-Aasiast pärit naturaalse kiuga tapeedid on reeglina käsitöö. Seetõttu värvitooni ja struktuuri erinevused, aga ka ebareeglipärased naturaalse kiu paksused ja tugevused, erinevate rullide lõikes on täiesti normaalsed. Erinevused võivad esineda isegi ühe rulli sees. See on naturaalsest kiust valmistatud seinakatte eripära. Antud erisused ei ole reklamatsioonide aluseks. Palume rulli paanid enne välja lõikamist erilise hoolega kokku sobitada ning otstarbekalt välja lõigata. Lahti lõigatud ning poolikuid rulle tagasi ei võeta.

Enne liimimist peaks jälgima, et

 • aluspind oleks vanast tapeedist puhatatud, liimijäägid eemaldatud ning aluspind vastavalt vajadusele pahteldatud, krunditud;
 • heleda tapeedi aluspind oleks samuti hele. Vajadusel valge kruntvärviga sein katta. Kui seina pealispind pole kandev või aluspind on tugevasti imenduv, tuleb seinale liimida alusmakulatuur (NB! Mitte ajalehed, trükitud paberid), täiesti puhas paberikiht.
 • liimina kasutada Metylan Spezial tapeediliimi. Metylan liimi segamisel veega suhtarv 1:50. Vastavalt vajadusele võib lisada liimi kogusele kuni 20% Ovalit B seinaliimi või PVA liimi. Liimi tugevdaja lisamine on vajalik juhul kui aluspind on tugevasti imenduv ja seinale pole kleebitud makulatuuri. Seinale võib eelnevalt rulliga kanda aluskrundiks ka tapeediliimi, mis peab enne seinakatte paigaldamist lõpuni kuivanud olema.
 • vastavalt rulli omadusele või eripärale tuleks rulli servad üle lõigata.

 

Liimimisel peaks jälgima, et

 • liimi juures ei tohi kindlasti kasutada keemilisi sideained (ainult veebaasil liimid);
 • kasutades Metylan Direct seinaliimi, on võimalus paigaldada tapeeti kuivalt seinale. See tähendab, et liim kantakse rulliga eelnevalt seinale ning tapeedi paani saab asetada kuivalt seinale.
 • kasutades tapeediliimi on seinakatte märgumisaeg väga lühike, vastasel juhul võib naturaalsest kiust pealiskiht paberi küljest lahti tulla. Märgumisele jättes paane mitte kokku murda. Tapeedi paanid tuleks liimiga kokku määrida ükshaaval, st eraldi alusel. Vältida tuleks tapeedi pealispinna kokkupuudet liimiga.
 • tapeedi paan vajutada kergelt seinale, kasutades kummist tapeedisurumisrulli, kuiva, pehmet käterätti või lambavillast rulli.
 • liimiplekid, mis on väliskihile sattunud, kuivatada koheselt puhta pehme lapiga tupsutades. Hõõruda ei tohi! Liimiplekid võivad jääda kuivades näha, vastavalt valguse langemise suunale.